Aktuális

___________________________________________________________________________

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Európai Uniós támogatásból valósul meg Szamosszeg község belvízrendezése

 

2014/04/16

 

553.283.811   Ft   – os Európai Uniós   támogatást nyert Szamosszeg község önkormányzata, a település belterületi   belvízrendezésére. Az önkormányzat 2012. évben   nyújtott be pályázatot, s az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0004 azonosító számú   pályázat keretében 100% – s támogatást nyert, a projekt megvalósítására.

 

A projekt célja:

 

Az elmúlt 10-15 évben jelentősebb vízgazdálkodási fejlesztés forráshiány miatt nem történt Szamosszeg községben. A település utcáin a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer hiányos, sok helyen állapota és a szakszerűtlen beavatkozások miatt rendeltetése betöltésére alkalmatlan.  A jelenlegi formában a község belvízelvezető csatornái nem funkcionálnak megfelelően, a zárt csatornák feliszapolódtak, eltömődtek.

 

Ezért kiemelt fontosságúnak ítélte a helyi képviselőtestület, hogy a lakosság legszélesebb rétegeit érintő problémát megoldja.

 

A kivitelezés 18.151 m hosszúságban érinti a belvízelvezető rendszert.

Épül záportározó, megújulnak a kapubejárók, átereszek.

A meglévő átmosandó átereszek, zárt rendszerek hossza 3260 m.

Megépül 16 ülepítős tisztító akna.

 

A földmeder, a burkolt medrek, a zárt vezetékek hossza eléri a 14.891           métert.

 

A kivitelezés határideje: 2014.12.19

 

A kivitelező a mai napon felvonult, s megkezdte a kivitelezési munkákat.

 

 

 

SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

H-4824. Szamosszeg, Bercsényi u. 6.

E-mail: korjegy@mail.techno-tel.hu

www.szamosszeg.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu