Sajtóközlemény

_____________________________________________________________________________________

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Európai Uniós támogatásból valósult meg a „Kocsord község belterületi csapadék- és belvízvédelmi fejlesztése” című projekt.

Az Európai Unió 168.226.093 Ft összegű támogatást biztosított Kocsord község beruházási projektjének megvalósítására.
A fejlesztés révén tíz utcában készült el a csapadék és belvízvédelmi csatornahálózat.

Kocsord település a Vásárhelyi – terv továbbfejlesztése program keretén belül megépülő Szamos – Kraszna – közi árapasztó tározó által érintett települések egyike.
Kocsord község önkormányzata az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0003 azonosító számú pályázat keretében valósította meg a projektet.
A projekt pénzügyi adatai:
Teljes költsége: 168.872.530 Ft
Támogatási összeg: 168.226.093 Ft
Saját erő: 646.437 Ft

A beruházás célja az volt, hogy az élet-és a vagyonvédelem érdekében a belvízhálózat kiépítésével a belvízkárok csökkenjenek. A projekt révén megoldódott a csapadékvizek elvezetésének biztosítása, a befogadókba juttatása, a talajvízszint káros megemelkedésének megakadályozása megvalósult.

A projekt megvalósítása hozzájárult a szélsőséges időjárás (belvíz) okozta környezeti, társadalmi, gazdasági problémák megelőzéséhez, kezeléséhez. A burkolt medrek felgyorsítják a csapadékvizek elvezetését, könnyebb karbantarthatóságuk miatt csökkennek a megfelelő működést gátló tényezők.

A projekt keretében az alábbi csatornák kerültek megvalósításra:
Befogadó: Holt-Kraszna: HK 8-0, HK 8-1, HK 8-1-1jelű csatornák
Befogadó: Kocsord-Ecsedi csatorna: KOE 18-0, KOE 18-6 jelű csatornák
Befogadó: Ny 11 jelű csatorna: NY 1-0, NY 1-1, NY 1-1-1, NY 1-1-1-1, NY 1-1-1-1-1 jelű csatorna.

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
H- 4751 Kocsord, Szent István u.13.
E- mail: kocsord@kocsord.hu
www.kocsord.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu